• SEMANA ESPAÑOLA DE MISIONOLOGÍA


  "Misión y redes" Burgos del 2 al 5 de julio de 2018
 • CURSO DE VERANO DE MISIONOLOGÍA 2018


  "El Espíritu nos impulsa por los caminos de la Misión" Segovia del 25 al 30 de junio
 • MENSAJE JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 2018


  “Con los jóvenes, llevemos el Evangelio a todos” Francisco - DOMUND 2018
 • Guía Compartir la Misión 2018


  Propuestas de voluntariado misionero para jóvenes
 • ANIMACIÓN MISIONERA


  Recursos para la animación misionera de jóvenes
 • SUPERGESTO


  Revista misionera para los jóvenes
 • GESTO


  Revista misionera para los niños
 • REVISTA MISIONEROS


  Revista misionera para adultos que recoge la actualidad misionera de la Iglesia

5 de setembre de 2016

PREPARANT DOMUND

L'OCTUBRE A TARRAGONA SERÀ ENCARA MÉS MISSIONER!

El Domund a Tarragona

"Parlar del DOMUND és evocar la tasca evangelitzadora de l’Església en aquells llocs on encara no ha arribat l’Evangeli, més del 70% de la humanitat, o els àmbits territorials en què l’Església està en els inicis de consolidació, això és el 38% de l’Església catòlica. Parlar del DOMUND és parlar d’universalitat perquè per als missioners i missioneres no hi ha fronteres, en tot cas són línies que indiquen diferències culturals o religioses. Parlar del DOMUND és trucar a la porta dels cors per a despertar en ells la sol·licitud amb els més pobres i per a compartir amb ells el que hem rebut gratuïtament.
La Jornada del DOMUND se celebra a tota l’Església el penúltim diumenge d’octubre des de l’any 1926, tot i que aquesta iniciativa va néixer al segle XIX a instàncies d’una laica francesa, Paulina Jaricot. El proper 23 d’octubre serà el 90è aniversari d’aquesta festa familiar en la qual tots ens sentim solidaris amb els altres, especialment amb els qui més ho necessiten. Al nostre record vénen el testimoniatge de tants missioners i missioneres que han partit per a la missió i allí romanen servint la seva gent, perquè el missioner quan arriba s’identifica amb la cultura, la llengua i la manera de ser del país on és enviat.
La celebració d’aquesta jornada missionera no es pot circumscriure als àmbits exclusivament eclesiàstics. És cert que en les famílies cristianes, en els centres educatius catòlics, en les institucions amb ideari cristià i, sobretot, en les comunitats eclesials, té una ressonància especial. Però hi ha moltes persones que sense participar amb regularitat en la celebració de la fe o fins i tot vivint allunyades senten molt proper el testimoniatge de tants homes i dones que lliuren la vida en els àmbits de la missió.
Per tal que qualsevol persona pugui tenir accés a la informació i a la celebració d’aquesta Jornada, la Direcció Nacional de les OMP ha acceptat, amb gratitud, la petició de l’arxidiòcesi de Tarragona per a poder mostrar el treball i el servei d’aquestes persones que un dia van partir de casa nostra. No són només, que també, el mig centenar de tarragonins que són a missions i els més de cinc-cents que han «sortit» de les diòcesis catalanes, sinó també els 13.000 espanyols que fan present, a l’altra riba, la universalitat de la Església. Tot això podrà ser contemplat en l’exposició «El DOMUND al descobert» al Centre Tarraconense El Seminari, del 3 al 12 d’octubre.
En ella els visitants comprovaran la ingent tasca dels missioners en els territoris de missió. Seran unes petites pinzellades, però prou eloqüents com per passar de l’observació a la contemplació. Molt més que una simple exposició, perquè darrere de cada dada, fotografia, frase o gest hi ha una vida i experiència personal protagonitzada per algú que ha estat capaç de «sortir» de la seva terra per apropar-se a altres persones i compartir amb elles el destí propi.
L’exposició ofereix el marc perquè de forma natural es pugui conversar amb alguns dels seus protagonistes. Allà estaran disponibles missioners i missioneres, testimonis d’aquesta meravella de la missió, per a aquells que ho desitgin. Religiosos, religioses, laics, laiques, sacerdots que per vocació han gastat la vida al servei de l’altre i en l’ocàs de la seva existència desitgen «explicar» el que han vist i viscut. Cadascun dels ambients, dedicats a la història del DOMUND, a l’activitat dels missioners, als missioners catalans, a la cooperació espiritual i material, i a la Jornada de 2016 amb el lema «Surt de la teva terra», poden donar lloc a la irrepetible experiència d’un testimoniatge, una pregària, una reflexió, un compromís.
Activitats culturals
A això se suma la possibilitat d’assistir a altres activitats de caràcter més cultural en relació amb la missió, sota modalitats didàctiques diferents. D’aquesta manera, tots els dies al vespre, i a la mateixa hora —a les 19.00 h— hi haurà un ampli programa d’activitats culturals missioneres. L’objectiu és donar resposta a algun dels freqüents interrogants que avui es fa la gent creient o aliena a la fe: Té sentit la vida d’un missioner? Avui és necessària la missió quan ha de prevaler el respecte perquè cadascú segueixi la seva religió pròpia? Els missioners, que s’han convertit en els principals gestors de la solidaritat humanitària, han deixat d’anunciar l’Evangeli i de batejar? Com i on arriben les almoines que s’envien a les missions? Té sentit la pregària, l’ofrena del dolor, de la malaltia i del sacrifici per les missions? També els laics poden ser missioners? La missió ad gentes interessa als joves o més aviat és cosa de gent gran? Aquestes i altres qüestions integraran un ric i ampli programa que a començaments de setembre serà distribuït pels mitjans de comunicació de les diòcesis catalanes i per les xarxes socials d’àmbit nacional.
El programa de preparació de la Jornada del DOMUND —23 d’octubre de 2016— es culminarà amb el pregó del DOMUND que serà pronunciat a la Basílica de la Sagrada Família a Barcelona el dissabte dia 15 d’octubre. A partir d’aquest moment l’animació missionera passarà a àmbits més locals i propers a les comunitats cristianes respectives, dinamitzades en cada cas per les respectives delegacions diocesanes de missions.
La nostra més profunda gratitud a l’arxidiòcesi de Tarragona i, especialment, a l’Ana González, delegada diocesana per a les missions i cooperació entre les Esglésies, per l’obstinació, la disponibilitat i el treball que des del principi estan invertint en aquest apassionat projecte. Aquesta gratitud es fa extensiva als qui tinguin la deferència de participar en alguna de les activitats i, sobretot, a col·laborar en la seva difusió."
Anastasio Gil García, director nacional de les Obres Missionals Pontifícies a Espanya


ARTICLE PUBLICAT A REVISTA ESGLÉSIA DE TARRAGONA, num. 293, Juliol-Agost 2016, pag. 28- i 

0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada

Et demanem que siguis respectuós amb aquest bloc que estar dedicat a missions