11 d’octubre de 2015

DOMUND

DIADA DEL DOMUND (18 d’octubre de 2015)

“MISSIONERS DE LA MISERICÒRDIA

EI Papa ha convocat, de manera oficial, el Jubileu extraordinari de la MISERICÒRDIA, que començarà el 8 de Desembre d’enguany. Per aquest motiu, en el dia del Domund ja se’ns demana que siguem MISSIONERS DE LA MISERICÒRDIA.
Jesús ens diu: "Sigueu misericordiosos, com ho és Déu, el nostre Pare" (Lc 6.36). Hem d'esforçar-nos per entrar en el cor de Déu i captar el misteri del seu Amor, ple de Misericòrdia.
Compadir-se de l'altre, ens ha de portar -a continuació- a obrar envers el germà, amb misericòrdia, que vol dir: donar perdó, abraçada d'estimació, ajuda desinteressada, desig de guarir les ferides i retornar-li la joia i la pau perdudes. Tot això és el que Déu fa, amb escreix, envers cadascú de nosaltres.
A nosaltres se'ns demana que fem això amb els altres, els propers i els més llunyans.
EI Dia del Domund ens presenta una oportunitat especial per a exercir la misericòrdia. Hem de revisar el nostre tracte amb els més propers, a casa i família, a l'entorn, especialment els més necessitats, i eixamplar la mirada terres enllà, als països on els missioners s'esforcen per donar dignitat a les persones més abandonades, i fer-los saber que Déu és el Pare misericordiós que vetlla per ells i els estima.
Responguem amb generositat amb la nostra pregària i almoina al gran desig de misericòrdia de Déu per a tots. Especialment els consagrats al servei diví. “En l’Església tots estan cridats a anunciar l’Evangeli a través del testimoni de vida; i de manera especial es demana als consagrats que escoltin la veu de l’Esperit, que els crida a anar a les grans perifèries de la missió, entre les persones a les que encara no ha arribat l’Evangeli.” ( Del “Missatge”, del Papa Francesc, pel Domund 2015)
Que no resti la tasca sense fer, perquè nosaltres quedem indiferents a la seva crida: "SIGUEU MISERICORDIOSOS".
                                                Delegats de Missions a Catalunya


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Et demanem que siguis respectuós amb aquest bloc que estar dedicat a missions