13 de juliol de 2014

Col·lecta per Ruanda

«Ens sentim responsables de l'encàrrec missioner de Jesús» 

Per què una col·lecta per a Ruanda? 

Agafo les paraules de Mn. Joan Casas amb motiu de la col·lecta de l'any passat: per la pròpia naturalesa de l'Església, tots els batejats ens hem de sentir responsables d'aquest encàrrec últim i definitiu de Jesús que ens porta a la missió: «Aneu per tots els pobles a fer deixebles meus.» Per això es fa aquesta col·lecta per a Ruanda. 

Quin vincle tenim amb aquesta nació africana? 

La vinculació hi és per diverses raons. La nostra diòcesi, desde fa més de cinquanta anys, té un agermanament especial amb Ruanda, ja que molts sacerdots diocesans hi varen fer una llarga estada i hi van fundar diverses parròquies. Actualment encara hi ha les Dominiques del Pare Coll i les Adoratrius Perpètues del Santíssim Sagrament. 

Com es manté el vincle actualment? 

El vincle que mantemin des de la delegació amb la diòcesi de Kigali és bo. Ho vàrem constatar en el viatge que vàrem fer amb el senyor bisbe. Procurem ajudar en els projectes que ens demanen: hem posat amb marxa una campanya per tal d'ajudar a escolaritzar els nens de la part més pobra de Muhondo, Munyana, Rwankuba i Kagugu. 

Ens que falta sensibilitat missionera? 

Aquesta sensibilitat hi és en les parròquies on hi ha sacerdots que han estat a Ruanda. En les altres fa falta donar a conèixer el que es fa i així poder col·laborar en aquesta tasca tan important

Dolors Suriñach