25 de maig de 2014

ASSEMBBLEA OBRES MISSIONALS PONTIFICIES

La missió ad gentes avui.


El tema central de l'Assemblea d'Obres Missionals Pontifícies Espanya 2014 ha estat la Vocació Missionera ad gentes


La segona jornada d'aquesta assemblea va comptar amb la intervenció de la missionólogaMaría Jesús Hernando García, que va destacar els trets fonamentals de la vocació missionera específica:  l'oració i la trobada amb Déu; la humilitat i la por; el servei a la inculturació, l'ecumenisme i el diàleg interreligiós; el lliurament i el sacrifici. En la seva intervenció va tocar un tema interessant, com és la vocació missionera de la comunitat local, desenvolupant també els seus trets. Va dedicar força temps a explicar com són lesvocacions missioneres " ad tempus " i l'impacte en la mateixa comunitat a la seva tornada, així com la implicació missionera del voluntariat.

Després d'aquesta intervenció va tenir lloc una taula rodona sobre la vocació missioneraad gentes i les experiències dels missioners, en què va participar el missioner comboniàJuan Antonio Fraile, que va parlar sobre alguns aspectes de la promoció vocacionalmissionera a Espanya. El director de l'Escola de Formació Missionera Madrid, el també missioner Isidoro Sánchez, que va presentar els objectius de la mateixa. Per la seva banda, Damián Díaz, director d'Obres Missionals a Ciudad Real , va explicar les activitats que es desenvolupen a la seva diòcesi com acompanyament dels seus missioners diocesans: les celebracions al llarg de l' any, la comunicació personal, els grups d'animació missionera vinculats als missioners, els voluntaris que de vegades els ajuden en la seva mateixa missió.

El matí va acabar amb la intervenció de José María Gil Tamayo, secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, que va parlar sobre els mitjans de comunicació al servei de la missió. Va destacar el canvi de mentalitat dins de l'Església pel que fa als mitjans, que no són ja un instrument. La gent pensa en clau de comunicació i lacomunicació està canviant a l'home. Ha destacat que el que més es valora dels missioners és l'autenticitat, el millor suport a qualsevol comunicació.

A la tarda va tenir lloc el testimoni missioner de Cristina Castillo, Missionera de Crist Jesús, que després d'anys de missió a Filipines, actualment viu en una nova comunitat a Javier, Navarra. Va compartir amb els directors d'Obres Missionals la continuïtat de la missió aquí, en context diferents i sent sempre deixebles. Després d'un temps dedicat a treball en grups sobre l'actualitat de la vocació missionera, va finalitzar la jornada amb la intervenció de Dora Rivas, sobre la gestió de les bases de dades de missioners i la seva actualització.

La Celebració Eucarística, presidida pel president internacional de les Obres Missionals Pontifícies, Mons Protase Rugambwa, a la capella de la Casa de l'Església, seu de la Conferència Episcopal Espanyola, va posar punt final a la jornada.