21 de setembre de 2013

AQUEST MISSATGE ÉS PER A TU !!
S'acosta el dia del DOMUND !! Dia de la propagació de la fe, dia especial en tot el món catòlic perquè resoni en nosaltres la crida que ens feu Jesús (Mt 16,15): "Aneu per tot el món i prediqueu la Bona Nova". 

Aquestes paraules van dirigides a tots nosaltres i ens interpelen: hem de transmetre la fe i acostar-nos als altres practicant la caritat. Les persones tenim moltes fams: d'afecte, de companyia, de Déu, necessitats materials... El Domund és un bon dia per acostar-nos als tots els milers i milers d'homes i dones que, de manera desinteressada, han fet de la seva vida una donació íntegra a favor dels germans més necessitats de la Terra.

Recem per tots ells i posem el nostre petit gra de sorra per ajudar-los material i econòmicament.